Begeleidingscentrum voor Personen met AutismeMobiel/ambulante ondersteuning

Woon je alleen?

Lees meer

Woonondersteuning

Wil je met anderen samenwonen?

Lees meer

Dagondersteuning

Zoek je een dagactiviteit?

Lees meer

Over het Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme

Missie

Het Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme biedt professionele ondersteuning en begeleiding aan jongeren en volwassenen met autisme. De organisatie kiest daarbij voor kleinschalige afdelingen.

Het Begeleidingscentrum zet in op permanente vorming en coaching om die professionaliteit te verhogen.

We werken vanuit de empowermentgedachte. De cliënten met autisme zijn volwaardige burgers. Ze kunnen op hun eigen manier deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Lees meer over onze missie.

Visie

Het Begeleidingscentrum met zijn begeleiders vormt de context waarbinnen cliënten met autisme kunnen groeien. Het Begeleidingscentrum doet dit met respect voor cliënten, familie, omgeving en begeleiders.

In onze aanpak - steeds op maat van de cliënt - streven we naar een evenwicht tussen inspanning en rust, tussen uitdagen en beschermen, tussen samen doen, samen zijn en alleen zijn. Door flexibiliteit aan te leren en te structureren.

Het Begeleidingscentrum structureert niet extreem. Structuur is geen doel op zich, maar een middel voor vergroting van duidelijkheid en zelfstandigheid.

Kom meer te weten over onze visie.

Onze Waarden

  • Participatie
  • Netwerk
  • Ontplooiing
  • Welzijn
  • Dialoog

Ontdek hier meer over onze waarden.

Organigram

Hoe is het Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme georganiseerd? Bekijk hier het schema en alles wordt duidelijk.

Organigram

Raad van bestuur

De juridische structuur van het Begeleidingscentrum voor personen met autisme is een vzw, met een algemene vergadering en een raad van bestuur.

Voorzitter: Bert Verdoodt
Leden: Anne Vanderheyde
Hilde Schueremans
Guido Lambeir
Fabian Leroy
Fabienne Van Dam
Vertegenwoordiger van de gebruikers: Jef Schram
Het ondernemingsnummer: 420.501.334